Despre noi

GAL GIURGIU – COMUNITATE LOCALA RESPONSABILA este un parteneriat public-privat de tip LEADER, înfiinţat în baza OG 26/2000, constituit sub forma de Asociaţie fără scop patrimonial, independentă, apolitică şi non-profit.

Scopul constituirii Asociaţiei este reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din zona urbană marginalizată ”RUDARI” din Municipiul Giurgiu și îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică, prin implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala (SDL).

Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC) este noul instrument de dezvoltare teritorială propus de Comisia Europeană pentru perioada de programare 2014-2020 în vederea combaterii sărăciei și a excluziunii sociale de la nivel urban, prin stimularea implicării comunităților în dezvoltarea locală, prin formarea unui parteneriat local și implementarea unor Strategii de Dezvoltare Locală (SDL).

Zona de acțiune a GAL GIURGIU – COMUNITATE LOCALA RESPONSABILA  este Municipiul Giurgiu

Finanţarea europeană aprobată pentru implementarea strategiei este de 6.998.250,00 euro , fonduri care pot fi accesate de către potenţiali beneficiari în vederea implementării  proiectelor în teritoriul.

Perioada de implementare 14.09.2018 – 13.10.2023